Građevinsko programsko rešenje "Gala"


Osnovna verzija
Osnovna verzija programa obuhvata module za izradu predmera, praćenje realizacije, finansije i magacine...


Detaljnije...

Mrežni plan
Mrežno planiranje je modul koji omogućava izradu dinamičkog plana, kao i praćenje realizaciju kreiranog plana. Poseduje alate kao što su prikaz S-krive, histogrami po resursima i veliki broj izveštaja...


Detaljnije...

Organizator
Organizator je skup alata koji omogućavaju komunikaciju između korisnika, zadavanje i praćenje izvršenja zadataka, praćenje projektne dokumentacije...


Detaljnije...

Finansijska analiza "EVA"
Metoda zarađenih vrednosti (EVA - eng. Earned value method) je dodatni modul u sklopu mrežnog planiranja...


Detaljnije...

Istorija izmena
Na ovoj stranici možete pratiti sve izmene koje se vrše na programskom rešenju...


Detaljnije...

KONTAKIRAJTE NAS


Osnovne informacije

Gral Construction Software d.o.o. Beograd
Koste Dragićevića 7,
1080 Zemun, Srbija

Matični broj: 20757566
PIB: 107218115
Šifra delatnosti: 6202

E-MAIL

office@gral-cs.com

TELEFON

063 389 598